Hỗ trợ khách hàng
30/03/2019

Khách hàng sử dụng chức năng booking hàng hóa trên website portal.hopnhat.com với dịch vụ vận chuyển hàng hóa thương mại điện tử. Hàng hóa sẽ được nhận tại chỗ trong vòng 8h làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu đặt hàng hoặc theo giờ chỉ định của khách hàng.

Quý khách vui lòng cân đo khối lượng hàng hóa trước khi giao. Trong trường hợp hàng hóa không được cân trước, HNC sẽ cân tại chỗ hoặc đem về kho và thông báo lại cho quý khách số cân theo thực tế đo được.