Bản tin Hợp Nhất
07/04/2019

Nắm bắt xu hướng kinh doanh TMĐT của các seller nhỏ lẻ ở Việt Nam là tạo gian hàng TMĐT trên trang amazon…., HNC kết hợp với trụ sở chính của Amazon ở Singapore để hỗ trợ các seller bán hàng trên Amazon.

Thêm mốc sự kiện tài trợ amazon (hạng đồng + hạng vàng) và tự tổ chức sự kiện ở trụ sở HNC

Thêm các hỗ trợ vận chuyển và thủ tục nhập hàng vào các nước có kho amazon, đưa ước vọng ng việt bán hàng trên toàn thế giới, HNC chắp cánh cho người VN ….