HNC thành lập 5 công ty con tại nước ngoài

Bản tin Hợp Nhất
09/04/2019

Trong những năm qua, song song với việc liên tục đầu tư nhân lực, tài lực, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và vận hành, nâng cao năng suất lao động, HNC luôn chú trọng việc mở rộng mạng lưới quốc tế và đầu tư ra nước ngoài để nâng cao năng lực cạnh tranh so với các nhà cung cấp khác trên thị trường.