Bản tin Hợp Nhất

HNC trở thành thành viên chính thức của WCA, WCA e-commerce và IATA

Bản tin Hợp Nhất
09/04/2019

Là một công ty hoạt động trong lĩnh vực vận tải quốc tế, Công ty Cổ phần Hợp Nhất Quốc tế hiểu rõ tầm quan trọng của việc kết nối và hợp tác chặt chẽ với các đối tác logistics trên toàn thế giới. Với khát vọng vươn tầm quốc tế, HNC không ngừng tăng cường xây dựng quan hệ hợp tác với các đối tác trên toàn cầu bằng nhiều phương thức khác nhau. Trong đó, không thể không kể tới việc tham gia các tổ chức hàng đầu thế giới về vận chuyển: WCA, WCA ecommerce và IATA.

HNC thành lập 5 công ty con tại nước ngoài

Bản tin Hợp Nhất
09/04/2019

Trong những năm qua, song song với việc liên tục đầu tư nhân lực, tài lực, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và vận hành, nâng cao năng suất lao động, HNC luôn chú trọng việc mở rộng mạng lưới quốc tế và đầu tư ra nước ngoài để nâng cao năng lực cạnh tranh so với các nhà cung cấp khác trên thị trường.

1 2 3 4 5
hỗ trợ khách hàng