Mạng lưới

Mạng lưới mua hộ

Mạng lưới
14/06/2019

Mua hộ hàng từ các nước: Mỹ, Đức, Anh, Tây Ban Nha, Úc, Nhật Bản, Trung Quốc.

Mạng lưới vận chuyển hàng TMĐT

Mạng lưới
14/06/2019

Vận chuyển hàng TMĐT từ 113 nước trên toàn thế giới về Việt Nam (xem đầy đủ mạng lưới ở đây) (dẫn link đến download file mạng lưới 113 nước).

Mạng lưới Chuyển phát nhanh

Mạng lưới
20/06/2019

Mạng lưới Chuyển phát nhanh

Các trung tâm giao dịch

Mạng lưới
07/04/2019

Các trung tâm giao dịch

1 2
hỗ trợ khách hàng