Bản tin Hợp Nhất
09/04/2019

Đầu tháng 1/2019, HNC đã triển khai công cụ booking cho khách hàng vận chuyển hàng hóa thương mại điện tử từ nước ngoài về Việt Nam, nhằm mang lại thuận tiện cho khách hàng trong việc theo dõi và quản lý đơn hàng của mình.