Về chúng tôi
12/08/2019

 HNC Quốc tế là công ty con thuộc tập đoàn HNC Group thành lập năm 2001

* Các đối tác chiến lược:
- Năm 2007: Thành lập HNC Quốc tế.
- Năm 2007: Ký hợp tác chiến lược với OCS/ANA của Nhật Bản.
- Năm 2007: Ký hợp tác chiến lược với City Link/ Malaysia.
- Năm 2013: Ký hợp tác chiến lược với SF Express của Trung Quốc.
- Năm 2015: Ký hợp tác chiến lược với Hanjin của Hàn Quốc.

* Năng lực thông quan: 
- HNC có giấy phép thông quan theo thông tư 100/2010/TT - BTC về chuyển phát nhanh qua đường hàng không.
- HNC có giấy phép thông quan theo thông tư 36/2011/TT - BTC quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường bộ. 
- HNC có giấy phép thông quan theo thông tư 36/2011/TT - BTC quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường bộ.

* Định hướng phát triển:
- Mở rộng mạng lưới toàn quốc để thu gom hàng hóa đi quốc tế.
- Mở chi nhánh ra nước ngoài: Mỹ, EU, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hongkong, Singapore, Trung Quốc,Thái Lan, Đài Loan...
- Cung cấp dịch vụ: Chuyển phát nhanh hàng hóa, logistics, warehouse, e-commerce, thông quan.
- Xây dựng đội ngũ nhân sự làm việc chuyên nghiệp, có người nước ngoài làm việc trực tiếp.
- Tạo phúc lợi, chính sách hướng đến nâng cao đời sống người lao động.