Dịch vụ
07/04/2019

Cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng thương mại điện tử từ 113 nước trên thế giới về Việt Nam, bao gồm 9 nước kết nối trực tiếp: Mỹ, Đức, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc.