Về chúng tôi

CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP NHẤT QUỐC TẾ

HNC news
01/04/2019

HNC Quốc tế là công ty con thuộc tập đoàn HNC Group thành lập năm 2001.
* Các đối tác chiến lược: - Năm 2007, thành lập HNC Quốc tế,
- Năm 2007: kí hợp tác chiến lược với OCS/ANA của Nhật Bản
- Năm 2007: kí hợp tác chiến lược với City Link/ Malaysia
- Năm 2013: kí hợp tác chiến lược với SF Express của Trung Quốc
- Năm 2015: kí hợp tác chiến lược với Hanjin của Hàn Quốc
 
*Năng lực thông quan:
-HNC có giấy phép thông quan theo thông tư 100/2010/TT - BTC về chuyển phát nhanh qua đường hàng không
-HNC có giấy phép thông quan theo thông tư 36/2011/TT - BTC quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường bộ.
-HNC có giấy phép thông quan theo thông tư 36/2011/TT - BTC quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường bộ.

* Định hướng phát triển
Mở rộng mạng lưới toàn quốc để thu gom hàng hóa đi quốc tế
Mở chi nhánh ra nước ngoài: USA, EU, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hongkong, Singapore, Trung Quốc,Thái Lan, Đài Loan...
Cung cấp dịch vụ: chuyển phát nhanh hàng hóa, logistics, warehouse, e-commerce, thông quan
Xây dựng đội ngũ nhân sự làm việc chuyên nghiệp, có người nước ngoài làm việc trực tiếp
Tạo phúc lợi, chính sách hướng đến nâng cao đời sống người lao động


hỗ trợ khách hàng